Archiwum kategorii: neoliberalizm

Suwerenność gospodarcza w (hipotetycznej) praktyce

W poprzednim odcinku zarysowaliśmy problematykę suwerenności gospodarczej, próbując jednocześnie sformułować definicję, jak naszym zdaniem należy rozumieć to pojęcie. W dzisiejszym suplemencie do tematu – próba transplantacji generalnego konceptu na grunt hipotetycznej ekono-praktyki.

Przypomnijmy: materialne fundamenty suwerenności stanowi zdolność do zapewniania populacji danego kraju/terytorium zaopatrzenia w trzech kluczowych obszarach:

  1. żarcio-gadżetowym
  2. energetycznym
  3. farmaceutycznym

Co istotne, to zaopatrzenie powinno być zapewnione w taki sposób, aby bezpieczeństwo w tym zakresie nie mogło być w sposób łatwy zhakowane z zewnątrz (tu mamy na myśli głównie wszelkiego rodzaju próby konkwisty czy krucjaty w wykonaniu hit-manowych rycerzy globalnego kapitału), a warunkiem tego bezpieczeństwa NIE powinno być zaganianie własnej populacji do roboty służącej zaspokajaniu potrzeb tego kapitału, ani też wystawianie własnych realnych aktywów gospodarczych (w tym zwłaszcza zasobów mineralnych) na licytacje (lub/i bezmyślne pompowanie tych zasobów za-granicę w ramach fantomowej, sabotującej bazę materialną społeczeństw na rzecz wspierania globalnego frirajderstwa akcji ‘ku bogactwu drogą eksportu’) [1].

Czytaj dalej

Reklamy

Co to suwerenność gospodarcza?

Praktycznie cała współczesna, globalnie dyscyplinująca konstrukcja pragmatycznego leseferyzmu oparta jest w zasadzie tylko na jednym kluczowym filarze: konkurencyjność, którą uzyskuje się dzięki buto-dociskaniu proli, ma koniec-końców sens o tyle, że każdy kraj (oprócz emitenta/ów walut/y rezerwowej) musi eksportować [1] swoją wytwórczość, po to chociażby, żeby zabezpieczyć własnej populacji dostępność koszyka niezbędnego do egzystencji, którego zawartość co do zasady przynajmniej częściowo pochodzi z importu. Na ten bazowy koszyk składają się:

Czytaj dalej

O Wunderwaffe, za pomocą której neolib planuje „uratować ZUS przed bankructwem”

Dziś trochę z ad-hoca, tak że prosimy o potraktowanie naszego nieco obcesowego podejścia do trudnej tematyki  z pewną dozą wyrozumiałości.

Jak niektórzy Czytelnicy być może wiedzą, ostatnio (bodajże od dwóch lat) w wiodącym kraju praktyczno-leseferystycznym miało miejsce dość znaczące przebiegunowanie istotnego trendu, a mianowicie po raz pierwszy pewno od 100 (czy może nawet więcej) lat oczekiwany wiek dożywalności odnotował tam spadki (stosowne info wyklikać sobie można tu). Jedni mogą to tłumaczyć statystyczną aberracją, inni jako winowajcę będą wskazywać tamtejszy styl życia, a jeszcze inni rzucą oskarżenia na amerykańskich przedsiębiorców farmaceutycznych, którzy dzięki swoim innowacyjnym produktom (takim jak oxycontin) pozyskali bazę wiernych, systematycznie i entuzjastycznie wchłaniających te nowatorskie medykamenty konsumentów (złośliwi ten udany model sprzedażowy nazywają rozsiewaniem epidemii opioidyzmu).

My jednak w dynamice zjawisk zachodzących w bardziej zaawansowanych krajach kapitalistycznych staramy się zawsze dostrzec jakieś znaki-prognostyki, które z czasem mają szanse zreplikować się w podążających tą samą ścieżką rozwoju krajach peryferii, takich jak nasza Nadwiślańska Neoliberalna.

I tym razem, jak się okazuje, nie przyszło wcale nam czekać zbyt długo na to, aby pierwsze symptomy zainicjowanych w US procesów demograficznych zmaterializowały się właśnie nad Wisłą (o czym poinformował nas nasz ulubiony zbiornik do samplowania treści leseferystycznych, czyli forsal). Okazuje się bowiem, że za 2017 rok GUS odnotował tak aberracyjnie wysoką liczbę zgonów, że te dane mogą sugerować odwrócenie do niedawna jeszcze nadal rosnących nadwiślańskich trendów dożywalności. Jak twierdzi cytowany w artykule profesorek: „Można szacować, że z powodu dość dużego wzrostu liczby zgonów ubiegłoroczna statystyczna długość życia mężczyzn i kobiet skróciła się o 1–2 miesiące.” A jak wiedzą obserwatorzy trendów – po przełamaniu rosnących dotąd krzywych nie należy pochopnie łapać noża.

Czytaj dalej

Prolo-ekono-ksenofobia vs. internacjonalizm wolnorynkowców

Na początek wyjaśnijmy, o co nam chodzi z tą ekono-ksenofobią. Otóż my wyróżniamy dwie jej (zasadniczo różne od siebie) odmiany: prolo-ekono-ksenofobię i neo-merkantylistyczną czy częściej tylko politykabukowo-manipulacyjną ekono-ksenofobię pro-kapitalistyczną. Wyjaśnieniu tego pierwszego fenomenu poświęcony jest cały dzisiejszy odcinek, natomiast ta druga odmiana polega mniej-więcej na faktycznym (czy przynajmniej werbalnym) faworyzowaniu rodzimych kapitalistów względem zagranicznych przy pełnym poszanowaniu pozostałych reguł neoliberalizmu, w tym zwłaszcza dochowaniu wierności paradygmatom dyscyplinowania siły roboczej.

Zauważmy, że te ekono-ksenofobie, choć napędzane całkiem innymi procesami i motywowane z zasady wręcz przeciwstawnymi przesłankami, mogą koegzystować w danym kraju równolegle i pokojowo, a nawet mogą upatrywać swojej politycznej reprezentacji w jednym i tym samym ugrupowaniu politykabukowym; wszystko to rzecz jasna dzięki zlobotomizowaniu zarówno politykabukowych tzw. elit jak i elektorato-masy memetyką leseferystyczną. Ale do meritum, czyli dziś o mechanice prolo-ekono-ksenofobii.

Czytaj dalej

Na tropie socjalizmu w Skandynawii

Podobnie jak mizesolodzy próbujący uparcie znaleźć swoją success story, która mogłaby służyć za solidny prop [ang. filar/podpora ale także i „rekwizyt”] usprawiedliwiający sens skrajnego leseferyzmu i socjal-darwinizmu [1], tak i złotowiekowcy  szukają historii dokumentującej sukces socjalizmu, i wydaje się (im), że taki przykład odnaleźli – a to mianowicie w północnych, nordyckich ostępach Europy.

O ile jest dla nas jasne, że jakakolwiek mizesologiczna legenda o zbawiennych mocach leseferyzmu to nic więcej, niż tylko akwizycja odwróconej ekono-homeopatii (odwróconej, bo właśnie tylko 100% stężenie wolnego rynku jest w stanie uleczyć ofiary „rozcieńczonego” przez kolektywistów standardowego leseferyzmu), o tyle mamy wątpliwości, co przyświeca tak naprawdę poszukiwaczom „prawdziwego” socjalizmu, którzy, przyznajmy szczerze, w trakcie tych wędrówek, nierzadko gotowi są wcielić się podobnie w rolę sprzedawców ekono-olejku-zwężowego. Można zazdrościć Skandynawom resztek państwa dobrobytu albo wytrwałości (czy może stoicyzmu) w opozycji do nadchodzącej neoliberalnej zimy,  ale kupowanie czy rozsiewanie mema urabiającego z kapitalistycznych krajów Północy wzorzec socjalizmu przypomina mizesologijne praktyki, gdzie jako przykład prawdziwego kapitalizmu gotowi jesteśmy wytypować praktycznie dowolny kraj, którego pekabe akurat w danej chwili rośnie szybciej niż przeciętna (włączając w to właśnie Skandynawię).

Czytaj dalej

Po co neoliberałom tyle biurw?

Wszyscy chyba mieliśmy okazję usłyszeć lamenty miłośników kultu prawdziwego Wielkiego Lesefera o tym, jak to za PRL-u (czy lepiej – „za Wilczka”) liczba urzędników wynosiła 150k, podczas gdy dziś jest to – według różnych źródeł – 500 czy 700+k. Te liczby ortodoksja leseferystyczna wykorzystuje ochoczo w charakterze koronnego dowodu na to, że nad Wisłą „nie ma kapitalizmu”. Co więcej – ponieważ podobne procentowe poziomy biurwo-zatrudnienia występują także w wielu innych krajach, stąd nie-ma-kapitalizmową tezę można swobodnie ekstrapolować na resztę świata, otrzymując w efekcie mem globalnego socjalizmu.

Naszą analizę przypadku zacznijmy od sformułowania założenia, że ten „socjalizm” to tak naprawdę praktyczny leseferym (neoliberalizm), a w praktycznym leseferyzmie nic (albo przynajmniej bardzo niewiele) nie dzieje się bez wiedzy czy bez aktywnej interwencji praktycznych leseferystów (żelazna logika!). Ergo: rozrost biurokracji jest efektem świadomej decyzji praktycznych leseferystów. Taką konkluzję potwierdzałby fakt, że – wbrew popularnym przekonaniom – współczesna biblio-instrukcja określająca sposób działania neoliberalnych gubmintów (w postaci Konsensusu Waszyngtońskiego) w kwestii wielkości aparatu biurokratycznego milczy, pozostawiając tu niejako dowolność, stąd też należy domniemywać, że pęcznienie biurokracji jest czymś, co w jakiś sposób ułatwia realizację konsensusowych przykazań w praktyce.

Czytaj dalej

Neoliberalne metody stymulacji podaży prolo-godzin

Na początku, celem uniknięcia nieporozumień, zaznaczmy, że kiedy mowa jest o presji na zwiększenie „podaży prolo-godzin” [podaż P-G] nie jest to wcale tożsame z czymś, co neolibo-kolokwialnie określane jest jako promocja zatrudnienia.  Podaż P-G to ogólnie mówiąc agregat czasu, który prole są „gotowe” czy „skłonne” poświęcić na czynności wyzyskodawania, czyli pracy najemnej (bądź formom funkcjonalnie równoważnym).

Użyliśmy tu „gotowe”/”skłonne” w cudzysłowach, albowiem duża część,  jeśli nie większość generacji P-G ma miejsce oczywiście w wyniku działania przymusu ekonomicznego; jedynie pewna część proli-szczęśliwców, generując P-G, kieruje się innymi czynnikami, jak np. syndromem uciążliwości czasu wolnego, chęcią aktywnego uczestniczenia w pompowaniu pekabu, spotykania się z innymi prolami, czy wreszcie osiąganiem satysfakcji poprzez wykonywanie czynności pracy.

Wystąpienie podaży P-G, jak wiadomo, nie jest tożsame z jej „realizacją” czyli zatrudnieniem. Owszem, te kategorie będą się często przenikać czy korelować pozytywnie. Natomiast należy zawsze mieć na uwadze, że sytuacja, w której współczynnik realizacji osiągnie 1 (czyli 100% generacji P-G znajdzie „nabywców” po stronie praco-rozdawaczy), byłaby absolutnym koszmarem z punktu widzenia „efektywności” gospodarki praktycznego leseferyzmu, godząc w samą jego podstawę, którą jest zdolność do prolo-dyscyplinowania. Tzn. inaczej: w momencie, kiedy faktyczne bezrobocie osiągnęłoby 0% (czy ew. 2%, jeśli wliczymy frykcję) nastąpiłoby załamanie funkcji fali, która zapewnia dominację kaptału, a wtedy… sami nie wiemy, co wtedy by nastąpiło; wystarczy powiedzieć, że nie można wykluczyć nawet tego, że udział wynagrodzeń w pekabie zanotowałby istotny wzrost. Idąc dalej i wcielając się w buty leseferysty, można wyobrazić sobie chociażby takie scenariusze, w których bogactwo zaczęłoby (relatywnie) odpływać od  inwestorów, a w takim razie pewno  zabrakłoby im cząstek pieniądzowych na inwestycje! Nie mówiąc już o tym, jak przykra i upokarzająca dla kreatorów bogactwa (a demoralizująca dla proli) byłaby perspektywa konieczności „proszenia” się u wyzyskodawców! I co z totemem praco-rozdawacza? Czytaj dalej

Czym napędzany jest neoliberalizm – take 2

Dawno dawno temu tu przedstawiliśmy dwie hipotezy n/t tego, skąd neoliberalny mempleks czerpie swoją memetyczną siłę, która zapewniła mu globalny monopol na organizację modelu polityczno-gospodarczego i nadal pozwala sprawować globalnie rząd ekono-dusz pomimo szeregu poważnych porażek tego szczególnego trybu angażowania i dystrybucji zasobów, wśród których najważniejsze to np. GFC z 2007/8 (+brak zauważalnego odbicia pomimo, że minęło już 10 lat!), sprawy nierówności dochodowych, szaleństwo austerity czy chociażby ~40 lat stagnacji realnych wynagrodzeń w krajach neoliberalnego Centrum. Pierwszą z tych hipotez można określić jako Wielkie Neoklasyczne Nieporozumienie, drugą jako Neoliberalny Kolektyw Myślowy.

Dzisiaj chcieliśmy dorzucić jeszcze dwie kolejne próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że system organizacji gospodarki, który obecnie wydaje się gwarantować już tylko dalszą stagnację/spadek materialnego poziomu życia dla większości oraz kontynuację rabunkowej gospodarki zasobami naturalnymi i ludzkimi, nadal wydaje się być niezagrożony jakimikolwiek poważnymi próbami jego systemowej kontestacji. Czytaj dalej

Fundusze strukturalne: przedłużenie doktryny szoku?

Tak jak było omawiane tu – neolibowa doktryna szoku w PL początku lat 1990-tych odniosła jedynie częściowy sukces; jako niepowodzenie należy odnotować przede wszystkim ograniczony postęp grodzeń, tzn. po przejściu neolibowych konkwistadorów spora część instalacji, instytucji oraz gruntów zachowała nadal status para-kolektywistyczny. Co istotne dla tej notki – duży kawałek tego tortu znalazł się ­– w efekcie różnych legislacji, wynikających z charakterystycznej dla kapitalizmu obsesji na punkcie wyodrębniania – pod administracją (i własnością) samorządów lokalnych. W tym wpisie chcieliśmy przedstawić prawdopodobny kierunek, zmierzający do załatania niektórych niedociągnięć doktryny szoku, który przebiegać może (z dużym prawdopodobieństwem) w formie bardziej strawnych dla elektoratu grodzeń pełzających, gdzie szereg z pozoru niepowiązanych procesów stopniowo, ale konsekwentnie i nieustępliwie prowadzić będzie do wydarcia znacznych obszarów z tej pozostałej po pierwszym frontalnym ataku domeny commons.

Nasz opis tego zjawiska – choć oparty na obserwacjach ze świata realnego – nie będzie miał na celu punktowanie jakiegoś konkretnego samorządu czy samorządowca i stąd nie będzie zawierać name- czy place-calling; taka dynamika, pod różnymi postaciami, może odbywać się gdziekolwiek, a przynajmniej gdziekolwiek tam, gdzie neoliberalny ustrój gospodarczy z zasady zapala zielone światło dla tego typu strategii czy po prostu prozaicznie wymusza taką a nie inną dynamikę automatycznie. Prawdopodobnie stworzenie takiego specyficznego środowiska, które z czasem będzie coraz bardziej wywierać presję na oddawanie czy pozbywanie się commons (w tym lokalnych naturalnych monopoli) pod kapitalistyczne grodzenia, było celem jednej z 4-ch kluczowych dla neoliberalizmu „reform” z 1999 r., tj. tej samorządowej (pod hasłem: więcej władzy w ręce lokalnych społeczności, ale cząstki pieniężne – najlepiej pod postacią kredytu – musita, wicie-rozumicie, zorganizować sobie sami; być może wykreowanie takich dwóch poziomów, na których odbywają się przepływy, czyni całość bardziej odporną na populizm – tzn. samorząd może łatwiej zgonić przyczyny swojej zaplanowanej impotencji w realizacji rzeczywistych potrzeb lokalnych zbiorowości na brako-pieniężność, tj. im większy wolumen całego finansowego „obrotu” gubmintowego zepchniemy w dół, tym metafora ‘państwo = takie trochę większe gospodarstwo domowe’ staje się bardziej wiarygodna). Czytaj dalej

Neoliberalizm a wysoki udział państwa w PKB – o co chodzi?

Historia ekonomii wskazuje, że pojawienie się rynków narodowych w żadnym przypadku nie było rezultatem stopniowej i spontanicznej emancypacji sfery ekonomi spod kontroli rządu. Przeciwnie, rynek był efektem świadomej i często brutalnej interwencji rządowej, która narzuciła rynkową organizację społeczeństwa dla osiągnięcia celów innych niż gospodarcze. – K. Polanyi “Wielka Transformacja”

„Nakarmcie sytych, a będzie wam dane” – Księga Przypowieści Wielkiego Lesefera [1:01]

Jeżeli chcieć by zdefiniować neoliberalizm w najkrótszych słowach – na wzór hasła: komunizm to władza rad + elektryfikacja – można by ten model określić jako: N. = bezwład rad + rezerwowa armia bezrobotnych. (Bezwład rad – czyli zdyscyplinowanie systemu 1 obywatel = 1 głos za pomocą twardej ma-te-ma-ty-ki rynkowej.)

Można zauważyć, że wspólnym mianownikiem wszystkich trzech faz neoliberalizmu (omawianych tu i tam), a szczególnie faz 2 i 3, było dążenie do stworzenia takiego systemu/reżimu, w którym aparat państwa (dalej zwany gubmintem) będzie poddany takiej właśnie dyscyplinie. Ta obserwacja pozwala na bardziej precyzyjne zdefiniowanie problemu, jaki dla proli stanowi niewątpliwie neoliberalizm, choć należy pamiętać, że mało który prol – zgodnie z założeniami – ma odpowiedni aparat poznawczy czy w ogóle czas na dostrzeżenie tego neolibo-słonia w swoim pokoju. Wg. dość popularnej hipotezy, która zakłada, że neoliberalizm to dążenie do ograniczenia udziału państwa w gospodarce, neoliberalizmu „nie ma” (przynajmniej jeszcze!), bo praktycznie nigdzie % sektora publicznego znacząco się nie kurczy. Jednak w płycie instalacyjnej do wgrania neoliberalizmu do krajowego ustawodawstwa  (program do ściągnięcia: wyszukaj pod nazwą „Konsensus Waszyngtoński”) wcale nie występuje komenda: ‘zredukuj udział gubmintu w pekabie’. Owszem – „grodzenie” w neoliberalizmie jest zawarte w linii komend (w zależności od wersji) nr 8 : ‘prywatyzuj’ i to postępuje OK po wgraniu programu tak, że coraz to nowe kawałki wydzierane są automatycznie spod domeny kolektywistycznej; jednocześnie jednak rośnie często udział sektora publicznego w innych obszarach – jak biurokracji, militaryzmu czy wydatków na budowę infrastruktury czy R&D (które mogą być następnie zutylizowane przez kapitalistów do generacji zysków, zgodnie z algorytmami prymitywistycznej ekonomii podażowej). Czytaj dalej